Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 2 k ÚPN obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 2 k ÚPN obce Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,69 kB
Stiahnuté: 60×

01 Širšie územné vzťahy_náložka

01 Širšie územné vzťahy_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,75 kB
Stiahnuté: 38×

01 Širšie územné vzťahy_podklad

01 Širšie územné vzťahy_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 41×

01 Širšie územné vzťahy_sútlač

01 Širšie územné vzťahy_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Stiahnuté: 39×

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 979,07 kB
Stiahnuté: 24×

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 32×

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Stiahnuté: 34×

03 Komplexné priestorové riešenie_náložka

03 Komplexné priestorové riešenie_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,68 kB
Stiahnuté: 30×

03 Komplexné priestorové riešenie_podklad

03 Komplexné priestorové riešenie_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,08 MB
Stiahnuté: 50×

03 Komplexné priestorové riešenie_sútlač

03 Komplexné priestorové riešenie_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,91 MB
Stiahnuté: 63×

04 Technická infraštruktúra_náložka

04 Technická infraštruktúra_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,18 kB
Stiahnuté: 81×

04 Technická infraštruktúra_podklad

04 Technická infraštruktúra_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,26 MB
Stiahnuté: 42×

04 Technická infraštruktúra_sútlač

04 Technická infraštruktúra_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,71 MB
Stiahnuté: 80×

05 Verejnoprospešné stavby_náložka

05 Verejnoprospešné stavby_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 927,78 kB
Stiahnuté: 19×

05 Verejnoprospešné stavby_podklad

05 Verejnoprospešné stavby_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,09 MB
Stiahnuté: 46×

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB
Stiahnuté: 34×

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Stiahnuté: 24×

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,64 MB
Stiahnuté: 23×

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,06 MB
Stiahnuté: 31×

Tabuľka vyňatia

Tabuľka vyňatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,91 kB
Stiahnuté: 43×
Zobrazené 21-40 z 60