Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Obecná knižnica Bánov

Obecná knižnica Bánov je súčasťou budovy Obecného úradu Bánov (bočná brána od pošty). Objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov.

Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0903 469 381
e-mail: kniznica.banov@gmail.com

Miroslav Klobučník - knihovník
Vybavuje: vedenie knižnice, knihovnícke práce, výpožičky kníh, organizácia výstav a besied

Okrem kníh v Obecnej knižnici Bánov nájdu deti svoje využitie voľného času a dospelí majú možnosť posedieť si pri káve.

Aktuálne je v knižnici nainštalovaná výstava k 75. výročiu ukončenie II. svetovej vojny.

Výpožičný čas Obecnej knižnice Bánov

Pondelok

13:00 – 16:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

13:00 – 17:00

Štvrtok

13:00 – 16:00

Piatok

nestránkový deň

Cenník Obecnej knižnice Bánov
Členské za jeden kalendárny rok činí:          
2,50 € pre dospelých
1,50 € pre deti (do 15 rokov) a dôchodcov

Knižný fond je obecným vlastníctvom. Čitateľ je povinný udržiavať knihy v poriadku a čistote. Výpožičný termín trvá 2 mesiace. Predlžovať výpožičný termín možno 3-krát (pokiaľ nie sú iní záujemcovia o danú literatúru). Obecná knižnica Bánov má právo určiť peňažnú sumu, ktorá môže presiahnuť až dvojnásobok pôvodnej sumy za stratenú alebo poškodenú knihu.

PDF dokumenty: