Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Obecná knižnica Bánov

Obecná knižnica Bánov je súčasťou budovy Obecného úradu Bánov (bočná brána od pošty). Objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov so záznamom.

Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0911 445 466
e-mail: kniznica.banov@gmail.com

Veronika Keméňová - knihovníčka
Vybavuje: vedenie knižnice, knihovnícke práce, výpožičky kníh, organizácia výstav a besied

Výpožičný čas Obecnej knižnice Bánov

Pondelok
8:00 - 12:00  /  13:00 – 15:00

Utorok
nestránkový deň

Streda
8:00 - 12:00  /  13:00 – 17:00

Štvrtok
8:00 - 12:00  /  13:00 – 15:00

Piatok
nestránkový deň

Knižný fond je obecným vlastníctvom. Čitateľ je povinný udržiavať knihy v poriadku a čistote. Výpožičný termín trvá 2 mesiace. Predlžovať výpožičný termín možno 3-krát (pokiaľ nie sú iní záujemcovia o danú literatúru). Obecná knižnica Bánov má právo určiť peňažnú sumu, ktorá môže presiahnuť až dvojnásobok pôvodnej sumy za stratenú alebo poškodenú knihu.

Cenník Obecnej knižnice Bánov

Členský poplatok:     
dieťa do 15 rokov, dôchodca a ZŤP = 3 €/1 kalendárny rok
dospelý = 5 €/1 kalendárny rok

PDF dokumenty: