Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci obce Bánov

Starosta obce Bánov:
PhDr. Miloš Rybár

Prednostka obecného úradu:
Mgr. Oľga Švihoríková

Sekretariát starostu obce, životné prostredie, podateľňa:
Ivana Kršáková

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Účtovníctvo obce:
Erika Palacková

Materiálne účtovníctvo a správa majetku:
Renáta Cmarová

Pokladňa, dane a poplatky:
Jana Mazúchová

Matrika a evidencia obyvateľstva:
Eva Poláková

Personalistika a sociálna agenda:
Zita Šimuneková

Terénna sociálna práca:
Mgr. Soňa Kleinová
Mgr. Ivana Návojská

Obecné kultúrne stredisko Bánov:
Mgr. Matúš Ohrádka – kultúrny referent obce
Marián Klimek – údržbár, prevádzkový pracovník v kultúrnom dome
Marta Klučková – upratovačka v kultúrnom dome

Obecná knižnica Bánov a Televízia Zobor - obec Bánov:
Miroslav Klobučník

Obsluha kamerového systému:
Rudolf Kuraj

Správa majetku obce:
Mgr. Juraj Huslica – vedúci SMO Bánov a zberných miest
František Bednárik – prevádzkový pracovník
Peter Toman – prevádzkový pracovník
Jozef Mazúch – šofér SMO Bánov
Juraj Macek – šofér SMO Bánov
Peter Jurík – šofér SMO Bánov
Peter Guláš – kosenie verejných priestranstiev
Peter Rácek – kosenie verejných priestranstiev
Karol Jurík – prevádzkový pracovník Zberný dvor Bánov

Správa obecných cintorínov:
Slavko Belák

Športový areál Bánov:
Ivan Šimunek – prevádzkový pracovník
Monika Mrázová – upratovačka v Športovom areáli Bánov

Opatrovateľky:
Miroslava Selická
Vlasta Palacková
Ingrid Rozgoňová