Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci obce Bánov

Starosta obce Bánov:
PhDr. Miloš Rybár

Prednostka obecného úradu:
Mgr. Oľga Švihoríková

Sekretariát starostu obce, personalistika, sociálna agenda, podateľňa:
Zita Šimuneková

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Účtovníctvo obce:
Erika Palacková

Materiálne účtovníctvo a správa majetku:
Renáta Cmarová

Stavebná agenda, marketing obce, životné prostredie a odpadové hospodárstvo:
Mgr. Matúš Ohrádka

Pokladňa, dane a poplatky:
Slavomíra Sálerová

Matrika a evidencia obyvateľstva:
Ivana Kršáková

Personalistika a sociálna agenda:
Zita Šimuneková

Terénna sociálna práca:
Mgr. Soňa Kleinová

Obecné kultúrne stredisko Bánov:
Veronika Keméňová – kultúrna referentka obce
Marián Klimek – údržbár, prevádzkový pracovník v kultúrnom dome
Marta Klučková – upratovačka v kultúrnom dome

Obecná knižnica Bánov:
Veronika Keméňová

Televízia Zobor - obec Bánov:
Ing. Adam Raučina

Obsluha kamerového systému:
Rudolf Kuraj

Správa majetku obce:
Mgr. Juraj Huslica – vedúci SMO Bánov a zberných miest
Igor Perský – prevádzkový pracovník, pracovník zberného dvora
Peter Guláš – prevádzkový pracovník, pracovník zberného dvora
Jozef Mazúch – šofér SMO Bánov
Juraj Vitko – šofér SMO Bánov

Správa obecných cintorínov:
Slavko Belák

Športový areál Bánov:
Juraj Vitko – prevádzkový pracovník
Monika Mrázová – upratovačka v Športovom areáli Bánov

Opatrovateľky:
Miroslava Selická