Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci obce Bánov

Starosta obce Bánov:
PhDr. Miloš Rybár

Prednostka obecného úradu:
Mgr. Oľga Švihoríková

Sekretariát starostu obce, životné prostredie, podateľňa:
Ivana Kršáková

Hlavný kontrolór obce:
Helena Kramárová

Účtovníctvo obce:
Erika Palacková

Materiálne účtovníctvo a správa majetku:
Renáta Cmarová

Pokladňa, dane a poplatky:
Jana Mazúchová

Matrika a evidencia obyvateľstva:
Eva Poláková

Personalistika a sociálna agenda:
Zita Šimuneková

Obecné kultúrne stredisko Bánov:
Bc. Matúš Ohrádka – kultúrny referent obce
Ján Kvasňovský – prevádzkový pracovník v kultúrnom dome
Marta Klučková – upratovačka v kultúrnom dome

Obecná knižnica Bánov a Televízia Zobor - obec Bánov:
Miroslav Klobučník

Obsluha kamerového systému:
Rudolf Kuraj

Správa majetku obce:
Mgr. Juraj Huslica – vedúci SMO Bánov a zberných miest
František Bednárik – prevádzkový pracovník
Peter Rácek – prevádzkový pracovník
Slávko Belák – prevádzkový pracovník
Peter Toman – prevádzkový pracovník
Jozef Mazúch – šofér SMO Bánov
Juraj Macek – šofér SMO Bánov
Karol Jurík – šofér SMO Bánov
Peter Guláš – kosenie verejných priestranstiev
Ľudovít Guláš – kosenie verejných priestranstiev

Správa obecných cintorínov:
Marián Zajíček

Športový areál Bánov:
Michal Šimunek – prevádzkový pracovník
Monika Mrázová – upratovačka v Športovom areáli Bánov

Opatrovateľky:
Miroslava Selická
Vlasta Palacková
Zuzana Šimuneková

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov