Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Nájomné byty a garáže

Vybavuje: Renáta Cmarová
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
1. poschodie, materiálne účtovníctvo a správa majetku
Tel.: 035/6571 142
e-mail: cmarova@banov.sk

Zvoľte úkon podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu alebo garáže.