Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Požiarny poriadok

Požiarny poriadok obce Bánov je vypracovaný na základe plnenia povinností obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 písm. a) a § 37 ods. 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

PDF dokumenty: