Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Kopírovanie, tlač a viazanie

V budove Obecného úradu Bánov je poskytovaná služba kopírovania a tlače. Pri overovaní úradných dokumentov je poskytovaná služba viazania dokumentov a zmlúv:

  • 1 strana A4 čiernobielo / 0,10 €
  • 1 strana A4 farebne / 0,15 €
  • 1 strana A3 čiernobielo / 0,20 €
  • 1 strana A3 farebne / 0,40 €
  • Viazanie úradných dokumentov a zmlúv / 2,00 € (1 dokument)

Tento cenník bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove č. 55/2024 dňa 24.04.2024  a nadobudol účinnosť 01.05.2024.