Bánov - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Kontaktné informácie

Obecný úrad Bánov
Hviezdoslavova 34,
941 01 Bánov
IČO 00 308 765
DIČ 2021060646
SK44 5600 0000 0022 7694 8002

Starosta obce
PhDr. Miloš Rybár, 0903 150 111 - starosta@banov.sk

Prednostka obecného úradu
Mgr. Oľga Švihoríková, 0910 779 222 - prednosta@banov.sk

Podateľňa,
sekretariát starostu obce

Ivana Kršáková,
035/6571 142 - oubanov@banov.sk

Ako sa k nám dostanete