Bánov - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

parte kríž

vo veku  rokov.
Posledná rozlúčka bude
 hod. v Dome smútku a nádeje Bánov.

 

UPOZORNENIE
Všetci účastníci pohrebných obradov v interiéri a exteriéri Domu smútku a nádeje Bánov sú povinní dodržiavať aktuálne epidemiologické opatrenia, riadiť sa platnými nariadeniami Covid Automatu pre okres Nové Zámky, rešpektovať pokyny správcu obecných cintorínov, kňaza vykonávajúceho obrady a zamestnancov pohrebnej služby.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným a známym,
že v roku 2021 nás navždy opustili naši spoluobčania:

Štefan Szombat vo veku 81 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 30.11.2021. 

Katarína Szombatová, rod. Košťálová vo veku 75 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 30.11.2021. 

Miroslav Šimon vo veku 72 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 25.11.2021. 

Helena Mrkvicová, rod. Janečková vo veku 74 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 23.11.2021. 

Júlia Palacková, rod. Klobučníková vo veku 99 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 16.11.2021. 

Eva Balogová, rod. Balogová vo veku 69 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 12.11.2021. 

Katarína Rozgoňová, rod. Šimunková vo veku 68 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 05.11.2021. 

Jarmila Molnárová, rod. Petrániová vo veku 66 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 30.10.2021. 

Eva Poláková, rod. Žilinská vo veku 55 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 29.10.2021. 

Alžbeta Sádecká, rod. Palacková vo veku 66 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 22.10.2021. 

František Benko vo veku 78 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 19.10.2021. 

Ing. Miroslav Molnár vo veku 71 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 13.10.2021. 

Jolana Laurinecová, rod. Solčániová vo veku 46 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 12.10.2021. 

Ing. Blažena Mészárošová, rod. Novosedlíková vo veku 78 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila civilným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 09.10.2021. 

Helena Lesková, rod. Csepregiová vo veku 101 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila 
v krematóriu Nové Zámky dňa: 07.10.2021. 

Magdaléna Košťálová, rod. Vrančíková vo veku 88 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 05.10.2021. 

Mária Sláviková, rod. Mokrášová vo veku 72 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 29.09.2021. 

Mikuláš Žilinský vo veku 80 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 28.09.2021. 

Valéria Malíková, rod. Kováčová vo veku 90 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 11.09.2021. 

MUDr. Ján Koleják vo veku 92 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 07.09.2021. 

Štefan Palacka vo veku 81 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 06.09.2021. 

Ing. Ivana Juríková vo veku 41 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 28.08.2021. 

Tatiana Hralová, rod. Lazorová vo veku 52 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 25.08.2021. 

Denisa Petrániová, rod. Baťášová vo veku 46 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 21.08.2021. 

Mária Klobučníková, rod. Klobučníková vo veku 70 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 13.08.2021. 

Tomáš Klobučník vo veku 34 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 12.08.2021. 

Rozália Mančušková, rod. Golhová vo veku 80 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 12.07.2021. 

Libuša Rozgoňová, rod. Zsigmondová vo veku 39 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 06.07.2021. 

Jaromír Ivan vo veku 91 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 08.06.2021. 

Viliam Šimunek vo veku 89 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 01.06.2021. 

Mária Vanková, rod. Šimuneková vo veku 90 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 31.05.2021. 

Emília Majerčíková, rod. Petrániová vo veku 65 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 27.05.2021. 

Jozef Cvik vo veku 59 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 13.05.2021. 

Pavol Remiáš vo veku 62 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 06.05.2021. 

Emília Palacková, rod. Palacková vo veku 66 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 06.04.2021. 

Ján Čelka vo veku 71 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 01.04.2021. 

Peter Jurík vo veku 71 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 29.03.2021. 

Žofia Hralová, rod. Čelková vo veku 96 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 27.03.2021. 

Magdaléna Mančušková, rod. Mokrášová vo veku 86 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 18.03.2021. 

Marta Cagáňová, rod. Abrmanová vo veku 69 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 18.03.2021. 

Jozef Pollák vo veku 60 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 24.02.2021. 

Štefan Mokráš vo veku 89 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 20.02.2021. 

Cecília Krajčírová, rod. Mazúchová vo veku 92 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 20.02.2021

Katarína Košáňová, rod. Klimeková vo veku 71 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 14.02.2021

Otto Klučka vo veku 80 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila civilným pohrebom
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 30.01.2021. 

Mária Čelková, rod. Čelková vo veku 100 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 28.01.2021

Anna Zeleňáková, rod. Štefánikova vo veku 74 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 22.01.2021

Martin Blanár vo veku 68 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 19.01.2021. 

Ivan Horváth vo veku 70 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 19.01.2021. 

Michal Oremus vo veku 74 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 14.01.2021. 

Mária Ružičková, rod. palacková vo veku 67 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 13.01.2021

Helena Klobučníková, rod. Michačová vo veku 83 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 12.01.2021.

Slavomír Benko vo veku 52 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 07.01.2021. 

Ľubomír Jurík vo veku 58 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 07.01.2021. 

Adriana Szolárová vo veku 29 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 07.01.2021.

Mária Poláková, rod. Petrániová vo veku 77 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 05.01.2021 o 14:00 hod. 

Štefan Palacka vo veku 89 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 05.01.2021 o 10:00 hod. 

Peter Oborák vo veku 69 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 04.01.2021 o 15:30 hod.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným a známym,
že v roku 2020 nás navždy opustili naši spoluobčania:

Pavel Vanek vo veku 68 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 30.12.2020 o 11:00 hod. 

Pavel Záhorák vo veku 75 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 29.12.2020 o 14:00 hod. 

Cecília Hajasová, rod. Žilčayová vo veku 71 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 23.12.2020 o 15:00 hod. 

Jozefa Ondrejková, rod. Abrmanová vo veku 68 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 19.12.2020 o 14:00 hod. 

Jozef Rácek vo veku 89 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 15.12.2020 o 11:00 hod. 

Mária Oremusová, rod. Jančovičová vo veku 87 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
 Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 11.12.2020 o 14:00 hod. 

Cecília Šimuneková, rod. Rácková vo veku 92 rokov
Posledná rozlúčka sa uskutočnila cirkevným pohrebom 
v Dome smútku a nádeje Bánov dňa: 11.12.2020 o 11:00 hod.