Bánov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Športový areál Bánov

Moderný multifunkčný Športový areál Bánov predstavuje hlavné centrum športu v obci. Nachádza sa na Mlynskej ulici č. 1. V areáli sa celoročne konajú dlhodobé súťaže v rôznych športoch. Trávnaté plochy sú okrem športu ideálne aj pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a predstavujú vhodné miesto pre voľnočasové aktivity a rekreáciu. Komplexnosť a multifunkčnosť celého areálu spočíva najmä v jeho rozlohe a rozmanitosti.

Športový areál Bánov

Športový areál Bánov

Základné informácie

 • Športový areál Bánov prevádzkuje obce Bánov a nachádza sa na ulici Mlynskej č. 1
 • prevádzková doba je pondelok-nedeľa od 8:00 do 21:00 hod.
 • pre návštevníkov je k dispozícii veľkokapacitné parkovisko hneď vedľa areálu
 • súčasťou areálu je telocvičňa s kanceláriami, šatňami a sociálnym zariadením, futbalový štadión (hlavná trávnatá hracia plocha s krytou tribúnou, vedľajšia trávnatá tréningová hracia plocha s umelým osvetlením), tenisové kurty so šatňami a sociálnym zariadením, detské ihrisko s oddychovou zónou, bufet s vnútorným a vonkajším sedením a menšia trávnatá plocha na športovú a rekreačnú činnosť
 • priestory športového areálu je možné prenajať verejnosti za účelom športovej alebo rekreačnej činnosti, bližšie informácie + 421 35 6571 142 alebo oubanov@banov.sk
 • objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov

Športový areál Bánov

Športový areál Bánov

Športový areál Bánov

Športový areál Bánov

Pokyny pre návštevníkov

 • vstup do Športového areálu Bánov je povolený len v prevádzkovej dobe
 • športový areál je určený výhradne na športovú a rekreačnú činnosť
 • na všetky hracie plochy a tribúnu je zakázané vstupovať s bicyklom
  a nosiť zdraviu nebezpečné predmety
 • prednostné využívanie hracích plôch a priestorov telocvične majú
  miestne športové kluby
 • do areálu je zakázané vstupovať so zvieratami
 • každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob
 • fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch
 • v ďalších prípadoch sa návštevník musí riadiť pokynmi prevádzkovateľa
  v zmysle platného prevádzkového poriadku Športového areálu Bánov