Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

a.         platný občiansky preukaz matky a otca
b.         právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
c.         úmrtný list manžela, ak je matka dieťaťa vdova