Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Europrojekt - Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

EÚ

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Miesto realizácie projektu: Obec Bánov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z: Európske štrukturálne a investičné fondy
Nenávratný finančný príspevok: 9 155 027,05 Eur
Druh projektudopytovo orientovaný

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd 
v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Rozšírenie kanalizácie plagát A3

Operačný program Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk ↗
Ministerstvo životného prostredia SR: www.minzp.sk ↗
Slovenská agentúra životného prostredia: www.sazp.sk ↗
Európske štrukturálne a investičné fondy: www.commission.europa.eu ↗
Eurofondy: www.eurofondy.gov.sk ↗

Dátum vloženia: 18. 4. 2022 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2023 12:52

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo