Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Europrojekt obstaranie záhradných kompostérov Bánov

EÚ

Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre občanov obce Bánov za prispenia nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu.

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Miesto realizácie projektu: Obec Bánov
Výšku poskytnutého NFP: suma 186.846,00 €

Stručný opis projektu: 

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov (ďalej len kompostérov) pre občanov obce Bánov za prispenia nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu. V rámci projektu budú obstarané plastové kompostéry o objeme min. 950 l v počte 1 300ks. ktoré sú vhodné k použitiu pre kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a domácností a ktoré budú bezodplatne zapožičané občanom.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Operačný program Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk ↗
Európska únia Kohézny fond: www.ec.europa.eu ↗
Ministerstvo životného prostredia SR: www.minzp.sk ↗
Slovenská agentúra životného prostredia: www.sazp.sk ↗
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk ↗

Dátum vloženia: 1. 5. 2021 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 7. 2021 13:39
Autor: Matúš Ohrádka