Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ubytovanie a iné formy pomoci

pomoc Ukrajine

Súhrn informácií súvisiacich s možnosťami ubytovania Ukrajincov na Slovensku a v obci Bánov.

Evidencia Ukrajincov ubytovaných v Bánove

Obec Bánov žiada občanov, aby na Obecný úrad Bánov nahlasovali Ukrajincov, ktorým poskytli ubytovanie v obci Bánov. Tieto údaje je možné nahlásiť počas pracovných dní telefonicky na 035/6571 142 alebo emailom na oubanov@banov.sk. Táto povinnosť sa týka všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré poskytli Ukrajincom útočisko oficiálnou cestou cez online formulár Ministerstva dopravy a výstavby SR alebo z vlastnej iniciatívy. Evidencia bude slúžiť ako podklad pre Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia za účelom efektívnejšej koordinácie pomoci s ubytovaním v rámci okresu.

Vstup na územie SR

Pravidelne aktualizované informácie o situácii na slovenských hraniciach nájdete na Facebooku Polície SR a Ministerstva vnútra SR. Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu na Slovensko vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR je momentálne vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas, prípadne vízum). Osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu a osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov spĺňajú podmienky vstupu na Slovensko stanovené v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Pri príchode na Slovensko sa tieto osoby nemusia registrovať na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ ↗ a nevzťahuje sa na nich ani povinnosť izolácie.

Kontakty na hraničné priechody s Ukrajinou nájdete na tomto odkaze: https://www.minv.sk/?hranicne-priechody-1  ↗

Po vstupe na územie SR je potrebné hlásiť začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu – formulár na stiahnutie a bližšie informácie na tomto odkaze https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1  ↗ Hlásenie pobytu je možné poslať na príslušné oddelenie cudzineckej polície taktiež poštou, odporúčame doporučenú poštu.

Tieto pravidlá môžu podliehať zmenám, preto pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webovú stránku https://www.mic.iom.sk/sk/

Po vstupe na územie SR

Všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom a ktorým bol umožnený vstup cez slovenskú hranicu (spravidla majú v pase vstupnú slovenskú pečiatku), je umožnený krátkodobý pobyt do 90 dní.

Pri vstupe na Slovensko alebo aj neskôr máte v závislosti od svojho občianstva a iných okolností viaceré možnosti, ktoré umožňujú dlhšie zdržiavanie sa na Slovensku:

  1. Podanie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou).
  2. Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana).
  3. Podanie žiadosti o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku.

Kontakt na Migračný úrad Ministerstva vnútra SR:

Migračný úrad MV SR
Pivonková 6, Bratislava
+421 (0)2 4341 4775, +421 (0)2 4825 4104

Cudzinecká polícia

Oddelenia cudzineckej polície aktuálne vybavujú len žiadosti ukrajinských občanov a ich rodinných príslušníkov žiadajúcich o dočasné útočisko. Všetky pracoviská pracujú nepretržite.

V prípade umiestnenia utečencov v obci Bánov a nejasností ohľadom ich registrácie, resp. ďalšieho postupu odporúčame priamo kontaktovať Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky, nakoľko situácia sa aj v ich usmerňovaní priebežne mení.

Kontakt:     
Oddelenie cudzineckej polície PZ NZ
Bitúnkova 8, Nové Zámky 949 36
+421-96133-3208 / +421-96133-3201

Ako pomôcť s ubytovaním

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zriadilo webovú stránku, kde nájdete možnosť ponúknuť súkromné ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Stačí vyplniť online formulár a zaregistrovať ponúkané ubytovanie.

Na stránke môžu ubytovanie ponúknuť aj dobrovoľníci vo svojich domoch a bytoch. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR. Databáza bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Viac informácií a online formulár na: https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Ubytovanie a iné formy pomoci

Informácie o možnostiach ubytovania a iných formách pomoci nájdete na týchto stránkach:

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na webovej stránke https://ua.gov.sk/?csrt=12772986043995376709 ↗ nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko.

Transparentný účet ZMOS na pomoc s humanitárnymi aktivitami

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo dňa 28. februára 2022 Transparentný účet. Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Viac informácií na: https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616 ↗

Vysvetlenie pojmov

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Viac informácií o dočasnom útočisku nájdete na tomto odkaze: https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html#utocisko

Azyl (medzinárodná ochrana) je možné podať, ak máte v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžete alebo nechcete vrátiť do tohto štátu, alebo ak ste prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Na ochranu pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu vám môže byť poskytnutá doplnková ochrana. Ministerstvo vnútra SR môže udeliť azyl aj z humanitných dôvodov.

Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany je v kompetencii Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Migračný úrad MV SR
Pivonková 6, Bratislava
+421 (0)2 4341 4775, +421 (0)2 4825 4104

Prechodné pobyty sú na Slovensku viazané na konkrétny účel, ako je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny a podobne. Každý žiadateľ o udelenie pobytu musí zvolený účel preukázať.

Viac informácií na tomto odkaze: https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/zakladne-informacie/651-zmeny-zakon-pobyt-cudzincov-covid19.html

Ďalšie informácie

Informácie o bezplatnej prepravy vo všetkých vlakoch pre občanov Ukrajiny, povolenie na vstup na Slovensko so zvieratami, repatriácia do iných krajín a ďalšie dôležité informácie nájdete na týchto odkazoch:

Prílohy

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,87 kB

Odporúčania pre ubytovacie zariadenia_prevencia COVID-19

2022_03_03_TS_MZ SR_ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,93 kB

Infografika_Dočasné útočisko UA EN SK

MINV A5 Docasne Utocisko UA EN SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,18 kB

Infografika_obete obchodovania s ľuďmi

MINV A4 obete obchodovania-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,54 MB

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi pre občanov z Ukrajiny

ŽIADOSŤ_o_PHN_očania_z_Ukrajiny9614.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,2 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo