Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ

obec Bánov

Obec Bánov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Bánov.

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ

Obec Bánov so sídlom, Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov v zastúpení: PhDr. Milošom Rybárom, starostom obce vyhlasuje v súlade s § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov s termínom nástupu 01.08.2024.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo doručte osobne v obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov – NEOTVÁRAŤ“ do 31.mája 2024 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne na adresu zriaďovateľa.

Viac informácií nájdete v dokumente, ktorý je súčasťou prílohy.

Prílohy

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Bánov 2024

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Bánov 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,72 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo