Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Cenník služieb SMO Bánov

Cenník je platný od 01.01.2023 a bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánov dňa 14.12.2022.

Ťahanie odpadu - fekálií: 9 000 litrov / poplatok 50 €
Odvoz traktorom: 1 km / poplatok 2 €        
Nakládka kontajnera: 1x / poplatok 3 €   
Vykládka kontajnera: 1x / poplatok 3 €   
Prenájom kontajnera: 1 deň  / poplatok 10 €   
Práca Avia plošina: 1 hod. / poplatok 30 €
Smetná nádoba plastová 120 l: 1 kus / poplatok 30 €  
Smetná nádoba plechová 110 l: 1 kus / poplatok 40 €  

Cena za smetnú nádobu bude stanovená podľa výšky nákupnej ceny.

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo