Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Databáza tlačív, žiadostí a iných dokumentov na stiahnutie.

Čestné vyhlásenie VZOR všeobecné

Čestné vyhlásenie VZOR_všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,32 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 22. 9. 2020

Čestné vyhlásenie VZOR všeobecné

Čestné vyhlásenie VZOR_všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,32 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 22. 9. 2020

Čestné vyhlásenie_prístavba

Čestné vyhlásenie_prístavba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,76 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 22. 9. 2020

Čestné vyhlásenie_vek stavby

Čestné vyhlásenie_vek stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,16 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 22. 9. 2020

Daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti a psa - poučenie

Poučenie na vyplnenie daňového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 12. 1. 2021

Daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti a psa - tlačivo

Tlačivá k daňovému priznaniu_všetky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 12. 1. 2021

Daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti a psa - všeobecné informácie

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12 kB
Stiahnuté: 895×
Vložené: 12. 1. 2021

Lekársky nález k žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu

SOC.VECI_Lekársky nález k žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,99 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 22. 9. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 41,22 kB
Stiahnuté: 810×
Vložené: 29. 3. 2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,83 kB
Stiahnuté: 718×
Vložené: 29. 3. 2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 613×
Vložené: 3. 5. 2017

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Stiahnuté: 857×
Vložené: 29. 3. 2019

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

POPLATKY_Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 22. 9. 2020

Oznámenie o konaní verejného kultúrno-spoločenského a športového podujatia v obci

Oznámenie o konaní verejného kultúrno-spoločenského a športového podujatia v obci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,27 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 22. 9. 2020

Oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska

Oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,52 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 22. 9. 2020

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,86 kB
Stiahnuté: 658×
Vložené: 29. 3. 2019

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 84,9 kB
Stiahnuté: 713×
Vložené: 29. 3. 2019

Oznámenie začatia stavebných prác

Oznámenie začatia stavebných prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,05 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 1. 10. 2020

Prehlásenie stavebného dozora

Prehlásenie stavebného dozora.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 32,93 kB
Stiahnuté: 743×
Vložené: 29. 3. 2019

Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov

OKS_Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,15 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 22. 9. 2020

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Bánov

OKS_Prevádzkový poriadok KD Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,55 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 22. 9. 2020

Prihlásenie k poplatku za komunálny odpad

Oznamenie - prihlásenie k poplatku za komunálny odpad.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,79 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 16. 6. 2021

Splnomocnenie na prepis auta

Splnomocnenie na prepis auta_vzor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,25 kB
Stiahnuté: 330×
Vložené: 12. 3. 2021

Splnomocnenie VZOR všeobecné

Splnomocnenie VZOR_všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,72 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 22. 9. 2020

Splnomocnenie VZOR všeobecné

Splnomocnenie VZOR_všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,72 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 22. 9. 2020

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

MATRIKA_Súhlas s prihlásením občana na pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,46 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 22. 9. 2020

Zápis o narodení dieťaťa do osobitnej matriky

Zápis o narodení dieťaťa do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,62 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 9. 2020

Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky

Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 55,22 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 22. 9. 2020

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Zápis úmrtia do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 40,13 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 9. 2020

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu

Zmena v spôsobe užívania stavby - ohlásenie stavebnému úradu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,55 kB
Stiahnuté: 636×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,22 kB
Stiahnuté: 614×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o nájom hrobového miesta

Žiadosť o nájom hrobového miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,24 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

MATRIKA_Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,54 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov

SOC.VECI_Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,71 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,49 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález

SOC.VECI_Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,54 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 50,79 kB
Stiahnuté: 615×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 47,69 kB
Stiahnuté: 705×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva mimo sobášnej miestnosti

Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva mimo sobášnej miestnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,9 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,66 kB
Stiahnuté: 610×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 50,08 kB
Stiahnuté: 641×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,74 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 487×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,78 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o prenájom garáže

Žiadosť o prenájom garáže.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,07 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 7. 10. 2020

Žiadosť o prenájom kina SOKOL Bánov

OKS_Žiadosť o prenájom KINA SOKOL Bánov 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,45 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu Bánov

OKS_Žiadosť o prenájom KD Bánov 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,54 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov

Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 63,09 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,23 kB
Stiahnuté: 544×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o prenájom športového areálu Bánov

OKS_Žiadosť o prenájom športového areálu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,7 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,38 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j.

Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,69 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o sociálnu pôžičku

SOC.VECI_Žiadosť o sociálnu pôžičku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,99 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie

Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,16 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia k stavbe MZZO

Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia k stavbe MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,35 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,79 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,64 kB
Stiahnuté: 571×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súpis. a orient. čísle stavby do 01.10.1976

EVID.OBYV_Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,86 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súpis. a orient. čísle stavby po 01.10.1976

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridelenom súpis. a orient. čísle stavba po 01.10.1976.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,9 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prístavbe

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prístavbe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,71 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,32 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,28 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 583×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,57 kB
Stiahnuté: 543×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,57 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 43,25 kB
Stiahnuté: 514×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,34 kB
Stiahnuté: 442×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

ŽIV.PROSTREDIE_Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,98 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 19. 2. 2021

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,82 kB
Stiahnuté: 496×
Vložené: 29. 3. 2019

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenie v zlúčenom konaní

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenie v zlúčenom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,38 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, existencii telekomunikačných zariadení - Obecné siete, s.r.o.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii,existencii telekomunikačných zariadení - Obecné siete, s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,34 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 30. 9. 2020

Žiadosť o vyjadrenie obce rodinný dom (domová žumpa)

Žiadosť o vyjadrenie obce_rodinný dom (domová žumpa).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,77 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,64 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budovy

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budovy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,4 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,54 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,2 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 26. 2. 2021

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,11 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 22. 9. 2020

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo