Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Databáza tlačív, žiadostí a iných dokumentov na stiahnutie. Pre rýchlejšie vyhľadávanie zadajte hľadaný výraz alebo zvoľte požadovanú kategóriu v tabuľke nižšie.

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu Bánov

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,02 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby MZZO

MZZO stavba_Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,89 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 11. 10. 2023

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,22 kB
Stiahnuté: 756×
Vložené: 29. 3. 2019

Daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti a psa - poučenie

Poučenie na vyplnenie daňového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Stiahnuté: 274×
Vložené: 12. 1. 2021

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,24 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 8. 2023

Daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti a psa - tlačivo

Tlačivá k daňovému priznaniu_všetky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 12. 1. 2021

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,38 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j.

Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,69 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o sociálnu pôžičku

SOC.VECI_Žiadosť o sociálnu pôžičku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,99 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,49 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 1. 10. 2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu_obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,24 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 2. 11. 2023

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

SOC.VECI_Lekársky nález k žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,99 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 2. 11. 2023

Žiadosť o prenájom kina Sokol Bánov

Žiadosť o prenájom kina Sokol Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o prenájom športového areálu Bánov

Žiadosť o prenájom športového areálu Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,36 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 28. 2. 2024

Oznámenie o konaní verejného kultúrno-spoločenského a športového podujatia v obci

Oznámenie o konaní verejného kultúrno-spoločenského a športového podujatia v obci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,27 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie MZZO

MZZO užívanie_Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,81 kB
Stiahnuté: 571×
Vložené: 11. 10. 2023

Čestné vyhlásenie (všeobecné)

Čestné vyhlásenie (všeobecné).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,01 kB
Stiahnuté: 353×
Vložené: 13. 6. 2023

Splnomocnenie VZOR všeobecné

Splnomocnenie VZOR_všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,72 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 22. 9. 2020

Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov

OKS_Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,15 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 22. 9. 2020

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Bánov

OKS_Prevádzkový poriadok KD Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,55 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budovy

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budovy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,4 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 1. 8. 2023

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,27 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 1. 8. 2023

Čestné vyhlásenie_prístavba

Čestné vyhlásenie_prístavba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,76 kB
Stiahnuté: 363×
Vložené: 22. 9. 2020

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

MATRIKA_Súhlas s prihlásením občana na pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,46 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

MATRIKA_Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,54 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 22. 9. 2020

Oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska

Oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,52 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 22. 9. 2020

Splnomocnenie na prepis auta

Splnomocnenie na prepis auta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,83 kB
Stiahnuté: 819×
Vložené: 25. 1. 2023

Žiadosť o nájom hrobového miesta

Žiadosť o nájom hrobového miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,24 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva mimo sobášnej miestnosti

Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva mimo sobášnej miestnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,9 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prístavbe

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prístavbe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,71 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,32 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,64 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,11 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 22. 9. 2020

Čestné vyhlásenie_vek stavby

Čestné vyhlásenie_vek stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,16 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 22. 9. 2020

Zápis o narodení dieťaťa do osobitnej matriky

Zápis o narodení dieťaťa do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,62 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k stavbe domovej žumpy

Žiadosť o vyjadrenie obce k stavbe domovej žumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,03 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu_Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150 kB
Stiahnuté: 275×
Vložené: 27. 2. 2023

Žiadosť o prenájom garáže

Žiadosť o prenájom garáže.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,07 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 7. 10. 2020

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a psa - všeobecné informácie

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,18 kB
Stiahnuté: 1,092×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,86 kB
Stiahnuté: 630×
Vložené: 1. 8. 2023

Prihlásenie k poplatku za komunálny odpad

Oznamenie - prihlásenie k poplatku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,14 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov

Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,32 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 15. 6. 2022

Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov

Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,79 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 28. 2. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce

Žiadosť na výrub drevín_Obec Bánov 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,31 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 7. 2. 2023

Písomný súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu s výrubom drevín

Písomný súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu s výrubom drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,36 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 7. 2. 2023

Splnomocnenie na prepis auta

Splnomocnenie na prepis auta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,83 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 13. 6. 2023

Späťvzatie žiadosti (všeobecné)

Späťvzatie žiadosti_VŠEOBECNE obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,9 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 13. 6. 2023

Vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnutiu (všeobecné)

Vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnutiu_VZOR Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,26 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 13. 6. 2023

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,87 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,41 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o použitie dopravného značenia

Žiadosť o použitie dopravného značenia_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,88 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky, pretláčania, práce na cestnom pozemku, podujatia)

Žiadosť o zvláštne užívanie MK_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,15 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 30. 6. 2023

Písomný záväzok v zmysle vyhlášky č. 35_1984 Zb.

Písomný záväzok v zmysle vyhlášky č. 35_1984 Zb._Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,99 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnych pozemných komunikácií

Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnych pozemných komunikácií_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,95 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,22 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,28 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 23. 6. 2023

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,81 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,65 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,78 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,3 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,83 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 30. 6. 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,46 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 15. 1. 2024

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,93 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,06 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,13 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,86 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o vyjadrenie k neexistencii objektu

Žiadosť o vyjadrenie k neexistencii objektu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,25 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,53 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,63 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav_udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,55 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 30. 6. 2023

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,82 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 30. 6. 2023

Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby

Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,15 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 13. 6. 2023

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia_Obec Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,49 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 13. 6. 2023

Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky

Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 55,22 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 22. 9. 2020

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Zápis úmrtia do osobitnej matriky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 40,13 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 22. 9. 2020

Potvrdenie o prevzatí rozhodnutia / vzdania sa práva na odvolanie

Potvrdenie o prevzatí rozhodnutia vzdania sa práva na odvolanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,01 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o usporiadanie nezákonného stavu – neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (stavba po 25.06.1992) - Okresný úrad Nové Zámky

Žiadosť o usporiadanie nezákonného stavu – neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy(stavba po 25.06.1992) - Okresný úrad Nové Zámky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,9 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 11. 12. 2023

Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby)

Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,61 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 11. 12. 2023

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde - Okresný úrad Nové Zámky

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde - Okresný úrad Nové Zámky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,29 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 11. 12. 2023

Žiadosť o zmenu druhu pozemku (legalizácia pod stavbou pred 25.06.1992) - Okresný úrad Nové Zámky

Žiadosť o zmenu druhu pozemku (legalizácia pod stavbou pred 25.06.1992) - Okresný úrad Nové Zámky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,5 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 11. 12. 2023

Žiadosť o prenájom priestorov obecnej strelnice

Žiadosť o prenájom priestorov obecnej strelnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,92 kB
Stiahnuté: 650×
Vložené: 23. 6. 2023

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo