KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 628
TÝŽDEŇ: 2553
CELKOM: 1029164

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Uznesenia z OZ XX. 19.10.2016

Typ: ostatné
-

U z n e s e n i a

z XX. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

19. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E:

- navrhnutý program zasadania OZ:

-  s preložením bodu č. 4. Návrh záznamov do kroniky obce za rok 2015

- doplnením bodu č. 9 ako VZN o hazardných hrách, odporúčanie pre finančnú komisiu a  Využiteľnosť školskej jedálne

- doplnením bodu 10g) Oprava miestnych komunikácií poškodených po I etape kanalizácii

                                                                                                                                              1/20161019

 

                                                                                                                                        PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                 starostka obce

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- Kontrolu plnenia uznesenia z XIX. zasadnutia OZ konaného 24. augusta 2016 v zasadačke Obecného úradu Bánov.                                                                                                         3/20161019

 

                                                                                                                                       PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                            starostka obce

 

- správu o inkasácii dane z nehnuteľnosti za rok 2016                                                        5/20161019

 

                                                                                                                                 PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                        starostka obce

 

- správu o inkasácii TKO za rok 2016                                                                                  6/20161019

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                          starostka obce

 

 

- návrh p. Petra Cvika o pomenovaní ulice                                                                          12/20161019

 

                                                                                                                                   PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                           starostka obce

 

 

- ponuku Slovanetu a otázka Káblovej televízie bude riešená na najbližšom zasadnutí OZ                

                                                                                                                                                 .13/20161019

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                        starostka obce

 

 

 

 

S C H V A Ľ U J E:

- návrh záznamov do kroniky obce za rok 2015                                                                  4/20161019

           

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

- návrh na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v období od 15.12.2016 do 31.12.2016                                                                                                                                     7/20161019

           

 

                                                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                               starostka obce

 

S Ú H L A S Í:

- s vybudovaním  verejného vodovodu na ulici B. Němcovej                                             9/20160824

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                            starostka obce

           

 

- aby vodovod v dĺžke 441 m na ulici Poľnej, vodovod v dĺžke 104 m na ulici Jozefa Hralu a splaškovú kanalizáciu v dĺžke 104 m na ulici Jozefa Hralu spravovala ZsVs a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, pracovisko Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky. 11/20161019

 

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                           starostka obce

 

 

U K L A D Á:

- obecnému úradu zabezpečiť kompletné dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ na ulici J. Hralu s prípravou pre verejné obstarávanie a určením harmonogramu prác, do 14.12..2016                                                                                                                   2/20161019

 

 

                                                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

- obecnému úradu vypracovať VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v obci.

                                                                                                                                                   8/20161019

 

 

                                                                                                                                      PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                               starostka obce

 

- finančnej komisii zapracovať do rozpočtu 2017 finančné krytie na opravuciest a chodníkov poI. etape výstavby kanalizácie.                                                                                             14/20161019

 

 

                                                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                             starostka obce

 

N E S Ú H L A S Í:

-    s odpredajom obecného pozemku parc. č. 2798/36 - ostatné plochy, vo výmere 94m2, pre žiadateľa Mareka Preložníka s manželkou, bytom kpt. Nálepku 1, 941 01 Bánov

                                                                                                                                                             10/20160824

 

                                                                                                                               PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                        starostka obce

           

 

 


Vytvorené: 26. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2016 00:00
Autor: Správce Webu