Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

34/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Bánov

12. 4. 2021

Zmluva o grantovom účte

33/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

5. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov

32/2021

Neuvedené

Obecné siete s.r.o.

Obec Bánov

9. 4. 2021

Dohoda o zmene č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 1526/46

31/2021

Neuvedené

Marcela Muziková

Obec Bánov

29. 3. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

30/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

18. 3. 2021

Dodatok o poskytnutí Ponuky E. Partner

29/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s

Obec Bánov

16. 3. 2021

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

28/2021

35,00 EUR

KB PROTECT s.r.o. Michalovce

Obec Bánov

12. 3. 2021

Leasingová zmluva číslo LZF/21/51133 - Osobné vozidlo

27/2021

23 335,15 EUR

ČSOB Leasing, a.s. Bratislava

Obec Bánov

11. 3. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 1/2018 o poskytované príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 436 - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

26/2021

129,60 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

10. 3. 2021

Zamestnanecká zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

25/2021

Neuvedené

UNIQA d.d.s., a.s., Bratislava

Obec Bánov

10. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 70126/2021 - Zneškodnenie splaškových odpadových vôd na ČOV Šurany

24/2021

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

8. 3. 2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP- Z-302021H145-221-10 zo dňa 11.06.2018 - Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

23/2021

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva č. 7/1000158527 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

22/2021

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

21/2021

984,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva č. 10/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub ONEZIM Nové Zámky

20/2021

200,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub ONEZIM Nové Zámky

Obec Bánov

23. 2. 2021

Zmluva č. 7/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Klub slovenských turistov OZ Bánov

19/2021

1 500,00 EUR

Klub slovenských turistov OZ Bánov

Obec Bánov

22. 2. 2021

Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 - SPP, a.s. Bratislava

18/2021

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Bánov

22. 2. 2021

Zmluva č. 9/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - ZO Slovenského zväzu chovateľov Bánov

17/2021

200,00 EUR

ZO Slovenského zväzu chovateľov Bánov

Obec Bánov

19. 2. 2021

Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Športovo strelecký klub

16/2021

1 000,00 EUR

Športovo strelecký klub

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a SZTP Bánov

15/2021

200,00 EUR

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a SZTP Bánov

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 8/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Tenisový klub

14/2021

800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Tenisový klub

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Stolnotenisový oddiel

13/2021

2 800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Stolnotenisový oddiel

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Futbalový oddiel

12/2021

19 000,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Futbalový oddiel

Obec Bánov

16. 2. 2021

Zámenná zmluva - Branislav Oremus - Slovkvet

11/2021

2 688,00 EUR

Branislav Oremus - Slovkvet

Obec Bánov

10. 2. 2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Fitnes Aerobic Fanatik Club

10/2021

1 500,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Fitnes Aerobic Fanatic Club

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 59