Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 3. 2022

Nájomná zmluva CJNZ/2022/1 - prenájom časti pozemku p.č. 89/1

14/2022

150,00 EUR

COOP Jednota Nové Zámky

Obec Bánov

9. 3. 2022

Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13/2022

22 000,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Futbalový oddiel

Obec Bánov

9. 3. 2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2022

1 500,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Fitnes Aerobic Fanatic Club

Obec Bánov

24. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 02/2022

11/2022

310,20 EUR

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.

Obec Bánov

23. 2. 2022

Dohoda o vzájomných právach a povinnostiach vo vzťahu k projektu ,,Denný stacionár Bánov"

10/2022

Neuvedené

Mgr. Martin Dananai

Obec Bánov

21. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

09/2022

Bezodplatne

NASES Trnava

Obec Bánov

6. 2. 2022

Zmluva o spolupráci a propagácii

08/2022

1 099,20 EUR

Novocentrum NZ a.s.

Obec Bánov

26. 1. 2022

Zmluva o transparentnom účte

07/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Bánov

24. 1. 2022

Zmluva o dielo - Vydanie časopisu pre samosprávy Žurnál z obcí

03/2022

1 410,00 EUR

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.

Obec Bánov

19. 1. 2022

Kúpna zmluva č.04/2022 - Nákup oceľovej mostnej váhy s betónovým povrchom

04/2022

7 900,00 EUR

MS CONTROLL, s.r.o.

Obec Bánov

17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174020 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Školská 312/3

06/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174016 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - J.G.Tajovského

05/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

5. 1. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

02/2022

Neuvedené

Ján Kvasňovský

Obec Bánov

4. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

01/2022

480,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Vlasta SUCHANOVÁ, s.r.o.

Obec Bánov

22. 12. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Denný stacionár

64/2021

528,44 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

14. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu

55/2021

77 045,26 EUR

Brantner NZ s.r.o

Obec Bánov

13. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

63/2021

Neuvedené

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

9. 12. 2021

Zmluva o dielo - Denný stacionár Bánov

62/2021

19 080,00 EUR

K2 ateliér, s.r.o.

Obec Bánov

9. 12. 2021

Zmluva o dielo - Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov

61/2021

7 470,00 EUR

K2 - ART, s.r.o. Nitra

Obec Bánov

8. 12. 2021

Kúpna zmluva so zriadením práva vecného bremena

58/2021

1 120,00 EUR

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

8. 12. 2021

Dohoda č. 21/17/054/249 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ,,Chyť sa svojej šance"

60/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

6. 12. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve číslo 1/2018 o poskytované príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 436 - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

59/2021

132,84 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

3. 12. 2021

Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu - Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov

57/2021

143 585,93 EUR

JANYX s.r.o. Vlčany

Obec Bánov

2. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Bánov - Rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

56/2021

Neuvedené

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bánov

5. 11. 2021

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže B10

54/2021

Neuvedené

Ivana Kršáková

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 153