Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Galabriel

Spevácky zbor Galabriel pri jeho vzniku prešiel rôznymi obmenami. Prvotný zbor bol založený v roku 1990-1991 pánom Michalom Krajčírom. Zbor spieval sakrálne piesne pre potreby liturgie v miestnom kostole Sv. Michala Archanjela.

Zakladajúcimi členmi zboru boli: M. Krajčír, B. Šimuneková, V. Šimunek, Ľ. Nebehajová, Z. Nebehajová, K. Klobučníková, P. Palacka, H. Kováčová. Od roku 1998 až po súčastnosť zbor vedie Mgr. art. Hana Kováčová. Galabriel začal pod jej vedením pracovať najskôr ako ženský zbor a neskôr zbor miešaný. Spevácky zbor sa pravidelne stretáva raz do týždňa, kde sa okrem nácviku piesní venuje aj rozvoju hlasovej kultúry a iných speváckych zručností. Repertoár sa postupne rozšíril o skladby svetské, ľudové, národné a spirituály. Pestrá dramaturgia umožnila zboru vystupovať na spoločenských podujatiach v obci Bánov a širokom okolí. Členovia zboru majú široké vekové rozpätie od vysokoškolákov až po dôchodcov. Zbor sa okrem spievania na omšiach zúčastnil dvoch dirigentských diplomových koncertov Hany Kováčovej, kde spolupracoval s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Spieval na významných duchovných udalostiach farnosti napr.:

  • Primície S. Sádeckého a V. Šimuneka
  • Rozlúčka Sestry V. Rácekovej na misie do Afriky
  • Výročie založenia Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého, Ivanka pri Nitre
  • Birmovky v Bánove a Nových Zámkoch
  • Ďakovné sv. omše za úrodu
  • Odhalenie pamätníka obetiam 1. a 2. Svetovej vojny v Bánove

Galabriel pravidelne organizuje Vianočné koncerty v Bánove a okolí (Palárikovo, Komjatice, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky), na ktorých participujú iné kultúrne hudobné telesá z Bánova ako: Detská dychová hudba Rosička, sólista Peter Palacka a iní hudobný hostia z okolia. Spevácky zbor Galabriel sa zúčastňuje prehliadok zborov Matice Slovenskej oblasti Nových Zámkov.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo