Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Klub dôchodcov

Jednota dôchodcov v Bánove bola založená 24. apríla 2007. Zakladateľkou je pani Valéria Brezíková. Prvé zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 50 členov sa konalo 29. apríla 2007 v kultúrnom dome. Pri zrode klubu pomáhali členky Jednoty dôchodcov z Palárikova, pani starostka PhDr. Helena Juríková, Mgr. Iveta Svetlanská a Ing. Agnesa Ruschková. Začiatky neboli ľahké, ľudia akoby neboli verili, že plán Klubu dôchodcov členovia uskutočnia. Počiatočný zakladací výbor bol v zložení: V. Brezíková, G. Mulinková,  M. Petrášová, E. Turčeková, A. Brezíková a G. Mazúchová. Za jeden rok sa počet členov zvýšil na 160. 

Spevácky súbor Bánovskí seniori

Po roku a po dlhom presviedčaní členovia zlákali do kolektívu Zuzanu Novotnú, ktorá založila spevácky súbor Bánovskí seniori. Súbor dodnes aktívne tvorí, pôsobí a účinkuje v kultúrno-spoločenskom priestore. Svojou kvalitnou dramaturgiou zabáva ľudí nielen v obci Bánov, ale zúčastňuje sa aj na rôznych kultúrnych podujatiach v regióne, kde dôstoje prezentuje tradičný spôsob života, ľudové tradície a zvyky z Bánova. Vek členov v speváckom súbore je od 60 do 82 rokov.

Spevácky súbor Bánovskí seniori vedie p. Z. Novotná.
Členovia súbpru: V. Brezíková, I. Brezíková, A. Brezíková, M. Petrášová, G. Mulinková, E. Turčeková, E. Poláková, Bachová, Kozárová, p. Antalíková, p. Mazúchová, p. Juríková, p. Petrániová, p. Krupičková, Š. Brezík, J. Mazúch, J. Turček, p. Polák, A. Sordel, A. Mokráš, p. Novotný, p. Mrkvica, p. Polák, p. Krajčír a K. Mokráš.

Klub dôchodcov v Bánove

Dňa 5. januára 2012 na členskej schôdzi bola Jednota dôchodcov premenovaná na Klub dôchodcov v Bánov. Niektorí členovia vo výbore boli či už pre vek alebo zdravotné problémy nahradení a niektorí boli povolaní doplniť kolektív. Do klubu sa však stále prihlasujú mladší členovia. V októbri 2012 mal klub 220 členov. Jednotliví členovia sú aktívni, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí, majú medzi sebou aktívnych športovcov a snažia sa jeseň života spestriť optimizmom a dobrou náladou. Každý vek človeka je krásny a treba si ho užiť. Klud dôchodcov v Bánove je dodnes aktívny a pravidelne združuje starších občanov Bánova, pre ktorých organizuje rôzne kultúrno-spoločenské aktivity počas roka.

Výbor Klubu dôchodcov v Bánove:
Predsedkyňa: p. V. Brezíková
Členovia: G. Mulinková, A. Brezíková,  I. Brezíková, M. Petrášová, E. Tručeková, G. Mazúchová, J. Bachová, p. Kozárová, L. Mrkvica, A. Sordel, A. Mokráš, J. Mazúch,  p. Polák, Ing. J. Mazúch.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo