Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Erika Palacková

Účtovníctvo obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Eva Poláková

Matrika a evidencia obyvateľstva - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov