Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Marián Zajíček

Predseda - Dobrovoľný hasičský zbor Bánov
Správa obecných cintorínov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov
Mobil: +421903150002