Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Mgr. Juraj Huslica

Správa majetku obce a zberných miest - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov