Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Mgr. Soňa Kleinová

Terénna sociálna práca - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Miroslav Klobučník

Káblová televízia - Bánov s.r.o. - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov
Televízia Zobor - obec Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov
Obecná knižnica Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Ivana Kršáková

Sekretariát starostu obce, životné prostredie, podateľňa - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Ivana Kršáková

Matrika a evidencia obyvateľstva - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )