Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Slavko Belák

Správa obecných cintorínov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )