Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Základné informácie

Starosta obce : PhDr. Miloš Rybár, 0903 150 111 - starosta@banov.sk
Prednostka: Mgr. Oľga Švihoríková, 0910 779 222 - prednosta@banov.sk
Podateľňa: Zita Šimuneková, 035/6571 142 - oubanov@banov.sk

 • Názov: Obec Bánov
 • Adresa: Hviezdoslavova 34
 • PSČ: 941 01
 • Tel. číslo: + 421 35 6571 142
 • E-mail: oubanov@banov.sk
 • Kód obce: 503045
 • Typ obce: vidiecka obec
 • Starosta obce: PhDr. Miloš Rybár / starosta@banov.sk
 • Prednosta obecného úradu: Mgr. Oľga Švihoríková / prednosta@banov.sk
 • Podateľňa: Zita Šimuneková / oubanov@banov.sk
 • Webmaster: Mgr. Matúš Ohrádka / referent@banov.sk
 • Štát: Slovenská republika
 • Samosprávny kraj: Nitriansky samosprávny kraj
 • Mikroregión: MAS CEDRON-NITRAVA
 • Okres: Nové Zámky
 • 1. písomná zmienky: Zoborská listina z roku 1113
 • Počet obyvateľov: 3 697 (počet obyvateľov v obci Bánov k 01.01.2021)
 • Rozloha: 1976 ha
 • Počet domácností v obci: 1 300
 • IČO: 00 308 765
 • DIČ: 2021060646
 • Bankové spojenie: SK44 5600 0000 0022 7694 8002
 • Oficiálna stránka obce: www.banov.sk