Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Platba za stravovanie dôchodcov

Obec Bánov prispieva na obedy a ich rozvoz sumu 0,58 €/obed,
konečná suma za 1 obed a rozvoz pre odberateľa je 2,82 €/obed.

Vyplácanie obedov (spravidla v hotovosti)

Poberateľ vypláca obedy raz mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca spravidla v hotovosti a v pokladni Obecného úradu Bánov alebo na číslo účtu obce SK44 5600 0000 0022 7694 8002. Pokladňa sa nachádza v úradovni na prízemí Obecného úradu Bánov, okienko č. 1. Vybavuje p. Jana Mazúchová.