Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme

  1. uvítanie detí do života
  2. sobáše
  3. jubilejné posedenia
  4. pohreby

Občania môžu svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu nahlásiť ústne na Matričnom úrade v Bánove.