Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmeny zápisov v matrike

Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva Matričný úrad v Bánove na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení.