Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

PDF dokument: Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov

Obec Bánov v spolupráci s Gastrodomom Nové Zámky, s.r.o. poskytuje sociálnu službu - dovoz stravy osobám s trvalým pobytom v obci Bánov, ktoré sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Obec Bánov prispieva na obedy a ich rozvoz, ktoré zabezpečuje Gastrodom Nové Zámky, s.r.o. Aktuálne obedové menu na celý týždeň je vždy zverejnené na webovej stránke www.banov.sk

Rozvoz obedov pre dôchodcov prebieha len počas pracovných dní, tzn. pondelok-piatok. Odberateľ obedov má možnosť vybrať si konkrétne dni, v ktoré mu bude obed doručený.

Postup pri vybavení dovozu stravy pre dôchodcov:

  1. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov osobne alebo elektronicky.
  2. Žiadateľ nahlasuje obedy na nasledujúci týždeň vždy do stredy aktuálneho týždňa osobne na Obecnom úrade Bánov alebo na tel. čísle: 035 / 6571 142.
  3. Žiadateľ vypláca obedy raz mesačne do pokladne Obecného úradu Bánov alebo na číslo účtu SK44 5600 0000 0022 7694 8002 vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Poplatky

Obec Bánov prispieva na obedy a ich rozvoz sumu 0,58 €/obed,
konečná suma za 1 obed a rozvoz pre odberateľa je 2,82 €/obed.

Vyplácanie obedov

Vždy v pokladni Obecného úradu Bánov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokladňa sa nachádza v úradovni na prízemí Obecného úradu Bánov, okienko č. 1. Vybavuje p. Jana Mazúchová.