Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

PDF dokument: Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov

Obec prispieva na jeden obed sumu 1 Euro z celkovej sumy obeda obyvateľom obce, ktorí sú poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, obyvateľom obce v dôchodkovom veku, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku. Obedy sú poskytované v pracovných dňoch od pondelka do piatka a to na základe zmluvy, uzavretej medzi obcou a prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia. Stravovanie sa realizuje donáškou obedu k dôchodcovi prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia na adresu jeho bydliska. 

Aktuálne obedové menu na celý týždeň je vždy zverejnené na webovej stránke www.banov.sk

Rozvoz obedov pre dôchodcov prebieha len počas pracovných dní, tzn. pondelok-piatok. Odberateľ obedov má možnosť vybrať si konkrétne dni, v ktoré mu bude obed doručený.

Postup pri vybavení dovozu stravy pre dôchodcov:

  1. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie a rozvoz obedov, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov osobne alebo elektronicky.
  2. Žiadateľ nahlasuje obedy na nasledujúci týždeň vždy do stredy aktuálneho týždňa osobne na Obecnom úrade Bánov alebo na tel. čísle: 035 / 6571 142.
  3. Žiadateľ vypláca obedy raz mesačne do pokladne Obecného úradu Bánov alebo na číslo účtu SK44 5600 0000 0022 7694 8002 vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Dotácia obce

Obec prispieva na jeden obed sumu 1 Euro z celkovej sumy obeda.

Vyplácanie obedov

Vždy v pokladni Obecného úradu Bánov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokladňa sa nachádza v úradovni na prízemí Obecného úradu Bánov, okienko č. 1. Vybavuje p. Slavomíra Sálerová.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby