Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Europrojekt - Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov

EU

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v Základnej škole s materskou školou Bánov investíciou do technického vybavenia školy.

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
Posyktovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Miesto realizácie projektu: Obec Bánov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 58 813,72 Eur
Výška finančnej podpory z EÚ: 52 622,80 Eur

Stručný opis projektu:

Hlavný cieľ projektu: Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ - zlepšenie technického zázemia, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potreby trhu práce.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou cez Integrovaný regionálny operačný program.

plagátIntegrovaný regionálny operačný program: www.partnerskadohoda.gov.sk ↗
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: www.mirri.gov.sk
Európsky fond regionálneho rozvoja: www.europarl.europa.eu ↗
Eurofondy: www.eurofondy.gov.sk ↗

Dátum vloženia: 31. 1. 2020 10:49
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2023 13:48

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo