Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Komunálny odpad - upozornenie

zmesový odpad

Ako správne používať nádoby na komunálny odpad a čo do nich nepatrí.

Komunálny odpad - upozornenie

Upozorňujeme občanov, že do zbernej nádoby na komunálny odpad patrí taký odpad, ktorý nemožno vytriediť. Do nádoby na komunálny odpad nepatrí: nebezpečný odpad, elektrický a elektronický odpad, stavebný odpad, objemný odpad či bioodpad. Do všetkých zberných nádob, vrátane čiernych nádob na zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad.

Odpad musí byť pri zvoze uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. V prípade, že do nádoby na komunálny odpad umiestnite nevhodný druh odpadu, môže sa stať, že nádoba nebude vyvezená. Elektroodpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad a veľké množstvo triedeného odpadu odvezte na Zberný dvor obce Bánov.

Viac informácií z oblasti odpadového hospodárstva v obci Bánov nájdete na tomto odkaze: pre-obcanov/odpady/ ↗

Chráňme si životné prostredie!

Dátum vloženia: 22. 11. 2022 14:27
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2022 14:32

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo