Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Optická sieť Slovak Telekom, a. s.

Slovak Telekom

Aktuálne informácie o výstavbe optickej siete od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Kedy bude reálne spustená optická sieť v Bánove?
Spustenie je podmienené dobudovaním napájacieho kábla z mesta Šurany. Momentálne chýba dokopať úsek v rámci Nitrianskeho Hrádku cca 400m. Na tomto úseku pracuje externý dodávateľ firma Staving Levice, s.r.o. Po oživení tohto kábla bude možné postupne spúšťať sieť v Bánove. Mohlo by to byť v priebehu decembra, ale všetko závisí od povolenia MsÚ Šurany na výkop v časti N.Hrádok.

Akým spôsobom budú ľudia pripojený a aké budú mať možnosti?
Sieť je kapacitne projektovaná na každý rodinný dom (stavebný pozemok). Domy na tej strane, kde sa realizuje výkop sú pripájané zemnými prípojkami. Domy na opačnej strane ulice majú pripravenú rezervu v stĺpových rozvádzačoch a budú riešené vzdušnými vedeniami (v prípade žiadosti zákazníka na služby od Slovak Telekom).

Niektorí občania sa nevyjadrili pri predbežnom prieskume či majú alebo nemajú záujem o optickú sieť no časom zmenili názor, aký bude ďalší postup a možnosti pre občanov?
Pokrytá bude celá obec Bánov, každý dom. Súhlas sa týka iba výkopu na pozemku občanov v predzáhradke. Ak sa predzáhradky nachádzajú na hlavnej strane trasy, kde bude prebiehať výkop.

Čo všetko budú môcť občania od optickej siete očakávať? Aké služby prípadne produkty?
Zvýšenie rýchlosti a spoľahlivosti internetu, optická televízia Magio s archívom na 7 dní, možnosti pozerania TV na notebooku, prípadne na mobile - Magio GO, výber programov z tematických balíčkov atď. Konkrétne veci si môžu občania pozrieť na stránke www.telekom.sk ↗ tam sú aktuálne ponuky na jednotlivé balíčky internetu, televízie a možnosti kombinovať služby optickej siete spolu s mobilnými službami.

Plán výkopových prác:

05.10.-30.10.2020
Ďalšia etapa výkopu je na pláne v termíne od 05.10. do 30.10.2020 na uliciach: 1. Mája, SNP, Pri kaštieli, Mlynská a Československej armády parcely číslo 149/1, 148/246, 177, 146/2, 145/16 a 141/53. Na uvedených uliciach bude najskôr prebiehať vytyčovanie sietí a následne potom aj fyzický výkop.

15.10.-15.11.2020
Nasledovná etapa výkopu je na pláne v termíne od 15.10. do 15.11.2020 na uliciach: Bottova, Sládkovičova, Gen. Svobodu, J. Fučíka, Kpt. Nálepku a Viničná 2798/15, 255/1, 2999/1, 3248, 2816/27, 2816/45, 2790/31. N
a uvedených uliciach bude najskôr prebiehať vytyčovanie sietí a následne potom aj fyzický výkop.

Posledná etapa
Po získaní rozkopávkového povolenia bude posledná etapa výkopových prác prebiehať na uliciach Novozámocká a Šurianska.

Ďalšie informácie
Výkopové práce budú prebiehať v zelených pásoch, kde sa budú postupne do zeme ukladať optické vlákna. Práce budú prebiehať tak, že vždy sa vykonajú najskôr vytyčovacie práce a až následne fyzické výkopové práce, kde sa uloží optické vlákno a následne sa zelený pás vráti do pôvodného stavu. Naraz bude realizovaná vždy len jedna ulica. Ak sa na konkrétnej ulici uskutočnia všetky potrebné práce, podobný postup sa bude opakovať na ďalších uliciach.

V prípade otázok ohľadom ďalšieho postupu prác, spôsobu pripojenia,
typu prípojky alebo harmonogramu vykopávok a inštalácií kontaktujte
p. Vacha, na tel. čísle.: 0902 719 904.

V prípade otázok ohľadom výkopových prác
kontaktujte p. Kleina, na tel. čísle.: 0948 633 992.

Dátum vloženia: 9. 11. 2020 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2020 11:07
Autor: Matúš Ohrádka