Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a. s.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je nutné vykonať najneskôr do 15. marca 2024.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.03.2024.

Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odtránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s. odoslaním e-mailu na odberatel@zsdis.sk

Včasné a správne orezanie stromov a iných porastov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta.

Dokumenty s výzvou nájdete v prílohe.

Prílohy

Upozornenie

2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 155,42 kB

Výzva

1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 595,09 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo