Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností

zákaz spaľovania odpadov

Nezodpovedným konaním znečisťujeme životné prostredie a dymom znepríjemňujeme život deťom, starším ľudom, susedom alebo svojmu okoliu. 

Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností

Vážení občania, dôrazne Vás upozorňujeme na zákaz spaľovania suchého lístia, konárov, ale aj ostatného biologického odpadu a odpadu z domácností v záhradách. Pálenie v obci je zakázané, protizákonné, ale aj nebezpečné z dôvodu vzniku požiaru. Takýmto nezodpovedným konaním si znečisťujeme životné prostredie a dymom znepríjemňujeme život deťom, starším ľudom, susedom alebo svojmu okoliu. 

Opätovne dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v ktorého zmysle je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Navyše platí aj zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie ani spaľovať ani ukladať na skládky odpadov. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Pálenie záhradného odpadu lístia, konárov, trávy a vôbec všetkého odpadu je zakázané, pretože počas spaľovania dochádza k vzniku a uvoľneniu oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu a ďalších nebezpečných dioxínov. Ide o syntetické látky, ktoré majú fatálne následky nielen na ekosystém, ale aj na zdravie človeka. Vyvolávajú poškodenia nervového
a imunitného systému a majú tiež rakovinotvorné účinky. Škodlivé látky do ovzdušia častokrát prúdia v ešte vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie, a preto je nutné rešpektovať dané opatrenia. Všetky častice, ktoré sa dostanú do ovzdušia vo forme zrážok sa neskôr ocitnú v pôde a následne preniknú do úrody. Celý tento proces toxikácie uzatvára človek prijímaním "BIO" potravy.

Drevný odpad (haluzoviny) zo záhrady, ktorý občania nemôžu skompostovať (napr. konáre, lístie a pod.), môžu odovzdať na zbernom miestne v športovom areáli počas otváracích hodín. Zákaz nelegálneho spaľovania odpadov z domácností a záhrad monitoruje Dobrovoľný hasičský zbor Bánov.

Chráňme si životné prostredie!

Dátum vloženia: 10. 5. 2023 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2023 9:31

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo