Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dobrovoľný hasičský zbor Bánov

DHZ Bánov logo

Predseda: Marián Zajiček
Mobil: 
0903 150 002
E-mail: dhz.banov@zoznam.sk
Členovia: Silvia Zajíčková, Katarína Zajičková, Ľubomír Zajíček, Roman Ilčík, Kristián Pintér, Adriana Klučková, Vladimír Šimunek, Dávid Guláš, Miloš Chovanec, Marek Benko, Adriana Klučková, Marek Sovský, Lukáš Varga, Matúš Novotný, PhDr. Miloš Rybár

História dobrovoľného hasičského zboru Bánov

V medzivojnovom období patril DHZ Bánov k najlepšie vybaveným zborom v okrese. Bánovský zbor získal niekoľko cien na hasičských cvičeniach, zapájal sa do národných slávností a organizoval spoločenské podujatia. Veliteľom keských hasičov bol v tom čase Štefan Palacka (1904-1989). Stanovišťom hasičov bola stodola v humne Potravinového družstva v Hrubej ulici. Neskôr bola pre hasičov postavená nová zbrojnica vedľa obchodníka Fridricha Gruna. V roku 1946 sa v Bánove obnovil dobrovoľný hasičský zbor a jeho prvý veliteľom sa stal Štefan Palacka, ktorí pôsobil v zbore 50 rokov (do roku 1966). Po jeho odchode prevzal post veliteľa Ján Petráni. Pod jeho vedením sa dobrovoľný hasičský zbor zameral na získanie mladeže do radov požiarnikov. V tomto smere pokračoval aj ďalší veliteľ zboru Zdenko Rácek. Zbor zanikol v roku 1986 a v Bánove nefungoval celých 20 rokov. Zbor sa v obci obnovil až v novembri 2006 vďaka iniciatíve prednostu Obecného úradu Bánov Mgr. Petra Rácka. Významnú úlohu pri obnovení DHZ Bánov zohral aj pán Marián Zajíček, ktorý bol poverený zoskupiť okolo seba ľudí ochotných pracovať v dobrovoľnom hasičskom zbore. V tom čase boli v zbore štyria ľudia, Marián Zajíček, Silvia Zajíčková, Vladimír Šimunek a Jozef Zeleňák, ktorá si na ustanovujúcej schôdzi DHZ Bánov 1. januára 2007 zvolili za predsedu Mariána Zajíčka. Po znovuobnovení zboru sa opravila bývalá zbrojnica a DHZ Bánov dostal od obce do užívania bývalú sódovkáreň. Túto budovu členovia zboru za pomoci obce Bánov a dobrovoľníkov zrekonštruovali a vykonali murárske práce. V budove sa nachádza strojovňa, sklad a zasadačka. Spolu s novými priestormi dostali hasiči pracovné aj slávnostné rovnošaty a novú zástavu. Každý rok sa dopĺňala hasičská výbava a pribúdali noví členovia. DHZ Bánov oslávil v roku 2012 90. výrčie svojho založenia. V roku 2013 mal zbor 19 členov, z toho 6 žien. Pýchou zboru je zástava z roku 1926, ktorú sa podarilo po dlhých rokoch nájsť. Zbor sa zúčastňuje hasičských výstav a spolupracuje aj s hasičským zborom v Bánove na Morave.

Dňa 24. 9. 2019 na námestí v Nových Zámkoch odovzdala ministerka vnútra SR Ing. Denisa Saková, PhD. nášmu DHZ Bánov nové hasičské vozidlo Iveco Daily. 

V súčasnosti zbor vykonáva služby pre obec, ale aj pre organizácie, ktoré organizujú kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Chod DHZ Bánov podporuje najmä obec Bánov, miestny podnikatelia a sponzori.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo