Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Katalóg odpadov

Zberný dvor obce Bánov

Do 31.12.2024 sa môžu na zberný dvor vyvážať komodity podľa katalógu odpadov v znení neskorších predpisov.

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať  v zariadení Zberný dvor obce Bánov počas celého roka:

 • papier a lepenka                                                                                                                     
 • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
 • sklo, železo, plasty
 • textílie (môžu byť aj koberce)                                                                                                 
 • šatstvo (šatstvo treba priniesť uviazané vo vreciach)                                                       
 • objemový odpad                                                                                                                       
 • drobný stavebný odpad                                                                                                             
 • jedlé oleje a tuky                                                                                                                     
 • starý nábytok

PDF dokument na stiahnutie: Zberný dvor_katalóg vývozu odpadov (156.53 kB)

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení Zberný dvor obce Bánov iba sezónne v presne určených termínoch (zber elektroniky):

 • batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Zberné miesto na haluzoviny

Do 31.12.2024 sa môžu na zberné miesto vyvážať komodity podľa katalógu odpadov v znení neskorších predpisov.

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať  v zariadení Zberné miesto na haluzoviny počas celého roka:

 • konáre a dreviny                                                                                                               
 • rôzne druhy haluzovín

Odpad zo zelene patrí na kompostovanie. Suchú trávu na zberné miesto nevyvážajte. Umiestňujte ju do záhradných kompostérov, ktoré boli pridelené do každej domácnosti.

PDF dokument na stiahnutie: Zberné miesto_katalóg vývozu odpadov (147.77 kB)

Čo so stavebnou suťou?

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce na tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore Bánov. Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore obce Bánov.

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo