Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Údaje o komunálnom odpade

Obec má povinnosť podľa ustanovenia § 81 ods. 7 písm j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňovať na webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitého predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Údaje o komunálnom odpade za rok 2023
PDF dokument: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 173.55 kB

Údaje o komunálnom odpade za rok 2022
PDF dokument: Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od FO (35.25 kB)
PDF dokument: Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2022 (105.41 kB)

Údaje o komunálnom odpade za rok 2021
PDF dokument: Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od FO (46 kB)
PDF dokument: Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2021 (112.81 kB)

Údaje o komunálnom odpade za rok 2020
PDF dokument: Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od FO (84.81 kB)
PDF dokument: Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2020 (83.98 kB)

Údaje o komunálnom odpade za rok 2019
PDF dokument: Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od FO (50.5 kB)
PDF dokument: Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2019 (89.56 kB)

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo