Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zber elektroniky

Zber elektroniky a bielej techniky sa realizuje 2x do roka (alebo podľa potreby). Presný dátum oznámi vedúci SMO Bánov v dostatočnom predstihu prostredníctvom komunikačných kanálov obce. Každý občan je povinný zabezpečiť na zbernom dvore vykládku tohto druhu odpadu.

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení Zberný dvor obce Bánov iba sezónne (zber elektroniky):

  • batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo