Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zber elektroniky

Zber elektroniky a bielej techniky sa realizuje 2x do roka (alebo podľa potreby). Presný dátum oznámi vedúci SMO Bánov v dostatočnom predstihu prostredníctvom komunikačných kanálov obce. Každý občan je povinný zabezpečiť na zbernom dvore vykládku tohto druhu odpadu.

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení Zberný dvor obce Bánov iba sezónne (zber elektroniky):

  • 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky
  • 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batériea akumulátory obsahujúce tieto batérie
  • 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
  • 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
  • 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo