Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zvoz odpadu

Zvoz zmesového komunálneho odpadu

Pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu na území obce zabezpečuje podľa harmonogramu zazmluvnená zberová spoločnosť firma Brantner Nové Zámky s.r.o. Viac informácií na www.brantnernz.sk ↗

BrantnerAdresa: Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 
940 64 Nové Zámky, Slovensko
bezplatná infolinka: 0800 11 30 30
tel: 035/6 426 436
e-mail: office.brantnernz@brantner.sk

Zvoz triedených zložiek komunálneho odpadu

Pravidelný zvoz triedených zložiek komunálneho odpadu na území obce zabezpečuje podľa harmonogramu zazmluvnená zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. v spolupráci so
zazmluvnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK, a.s., ktorá na území obce financuje triedený zber komunálnych odpadov. Viac informácií na www.naturpack.sk ↗

NATUR-PACK, a.s.

 

Adresa: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25
821 01 Bratislava, Slovensko
tel: +421 2 700 21 222, +421 2 800 21 222
e-mail: office@naturpack.sk

 

Upozornenia

  • Zazmluvnená zberová spoločnosť zabezpečuje zvoz zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja.
  • Pri zvoze zmesového komunálneho odpadu vykladajte iba plné smetné nádoby!
  • Smetné nádoby na zmesový komunálny odpad a vrecia na triedený (separovaný) zber je potrebné vyložiť deň vopred alebo v deň zvozu najneskôr do 6:00 hod. rannej.
  • V prípade problémov kontaktujte firmu Brantner Nové Zámky s.r.o. na bezplatnej infolinke 0800 11 30 30.
  • V prípade, že zberová spoločnosť spôsobí poškodenie smetnej nádoby, tak bezplatne prinesie novú nádobu priamo na konkrétnu adresu.
  • Občania, ktorí nemajú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebudú môcť využívať služby Zberného dvora Bánov.

Ďakujeme, že separujete čím znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládkach.

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo