Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prenájom kina SOKOL

Vybavuje: Veronika Keméňová
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, kancelária OKS Bánov sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu v tanečnej sále (prízemie).
Tel.: 0911 445 466
e-mail: kultura@banov.sk

Kino SOKOL Bánov je po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru, ktorá sa uskutočnila v roku 2018 k dispozícii pre občanov na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrno-spoločenských aktivít. Kino SOKOL Bánov sa skladá z priestorov: kinosála s javiskom a sociálnym zariadením, ozvučovacia technika (k dispozícii len so zvukárom) a šatňa pod javiskom.

  • Priestory kina sú bez možnosti klimatizácie a Wi-Fi pripojenia na internet.
  • Objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov so záznamom.

Obec Bánov neposkytuje v kine SOKOL  žiadne gastronomické ani cateringové služby.

Prenájom priestorov kina SOKOL Bánov:

  1. Žiadateľ kontaktuje kultúrneho referenta na tel. čísle 0911 445 466 a dohodnú si vzájomné stretnutie, kde spoločne vykonajú obhliadku priestorov, dohodnú všetky podmienky a rezervujú požadované priestory na súkromné alebo verejné podujatie.
  2. Žiadateľ spoločne s kultúrnym referentom vyplní tlačivo Žiadosť o prenájom kina SOKOL Bánov, ktoré podpíšu v kancelárii Obecného kultúrneho strediska Bánov.
  3. Kultúrny referent v prípade potreby odovzdá kľúče a inventár od poskytnutých priestorov žiadateľovi a spolu podpíšu tlačivo Hmotná zodpovednosť.
  4. Žiadateľ sa stáva nájomcom až po podpísaní spomínaných dokumentov.
  5. Po skončení podujatia nájomca kontaktuje kultúrneho referenta, ktorý skontroluje a preberie prenajímané priestory a inventár. Následne kultúrny referent pripraví vyúčtovanie za prenájom priestorov, ktoré je nájomca povinný uhradiť v pokladni Obecného úradu Bánov v čo najkratšom čase alebo po dohode s kultúrnym referentom.

PDF dokument: Cenník za prenájom priestorov kina SOKOL Bánov
PDF dokument: Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo