Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prenájom obecných priestorov a areálov

Vybavuje: Zita Šimuneková (sekretariát starostu obce a podateľňa)
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, kancelária sa nachádza na 1. poschodí
Tel.: 035/6571 142
e-mail: oubanov@banov.sk

Prenájom obecných priestorov a areálov:

  1. Žiadateľ vyplní a podpíše Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov, ktorú podá do podateľne obecného úradu.
  2. Príslušný pracovník obce v prípade potreby odovzdá kľúče od poskytnutých priestorov, inventár alebo iný požadovaný majetok obce žiadateľovi a spolu podpíšu tlačivo Hmotná zodpovednosť.
  3. Žiadateľ sa stáva nájomcom až po podpísaní spomínaných dokumentov.
  4. Po skončení podujatia nájomca kontaktuje príslušného zamestnanca obce, ktorý skontroluje a preberie prenajímané priestory a majetok obce.
  5. Poverený zamestnanec obce pripraví vyúčtovanie za prenájom obecných priestorov a areálov, ktoré je nájomca povinný uhradiť v hotovosti v pokladni Obecného úradu Bánov alebo na bankvýc účet obce v čo najkratšom čase.

PDF dokument: Cenník pre Športový areál Bánov Typ: PDF dokument, Velkosť: 207.6 kB
PDF dokument: Žiadosť o prenájom obecných priestorov a areálov Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.79 kB

Nájomca preberá plnú zodpovednosť za prenajímané priestory a areály a hmotný majetok, ktoré po skončení podujatia bezodkladne vráti do pôvodného stavu. Zároveň je povinný si splniť zákonnú povinnosť nakladania a recyklácie odpadu, odovzdá kľúče alebo zapožičané vybavenie/inventár a riadne uhradí poplatok za prenájom.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo