Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prenájom športového areálu

Vybavuje: Juraj Vitko (prevádzkový pracovník areálu)
Adresa: Mlynská 1, 941 01 Bánov, Športový areál Bánov, kancelária prevádzkového pracovníka sa nachádza v budove obecnej telocvične
Rezervácie: pondelok-piatok od 8:00 do 15:00 hod. (počas pracovných dní)
Tel.: 0904 200 604
Prevádzková doba: pondelok-nedeľa od 8:00 hod. do 21:00 hod.

Multifunkčný Športový areál Bánov predstavuje hlavné centrum športu v obci. Nachádza sa na Mlynskej ulici č. 1. V areáli sa celoročne konajú dlhodobé súťaže v rôznych športoch. Trávnaté plochy sú okrem športu ideálne aj pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a predstavujú vhodné miesto pre voľnočasové aktivity a rekreáciu. Komplexnosť a multifunkčnosť celého areálu spočíva najmä v jeho rozlohe a rozmanitosti.

  • Pre návštevníkov je k dispozícii veľkokapacitné spevnené parkovisko hneď pri hlavnom vchode do areálu.
  • V areáli sa nachádzajú dve Wi-Fi zóny s bezplatným pripojením na internet a to v budove obecnej telocvične a v budove tenisových kurtov.
  • Športový areál Bánov a parkovisko sú monitorované kamerovým systémom obce Bánov so záznamom.

Súčasťou športového areálu je: telocvičňa s kanceláriami, šatňami a sociálnym zariadením, futbalový štadión (hlavná trávnatá hracia plocha s krytou tribúnou, vedľajšia trávnatá tréningová hracia plocha s umelým osvetlením), tenisové kurty so šatňami a sociálnym zariadením, detské ihrisko s oddychovou zónou, menšia trávnatá plocha na športovú a rekreačnú činnosť a zóna s vonkajším sedením pre návštevníkov.

PDF dokument: Žiadosť o prenájom Športového areálu Bánov Typ: PDF dokument, Velkosť: 181.36 kB
PDF dokument: Cenník pre Športový areál Bánov Typ: PDF dokument, Velkosť: 207.6 kB

Prenájom športového areálu:

  1. Žiadateľ kontaktuje prevádzkového pracovníka na tel. čísle 0904 200 604 a ten ho informuje o voľných termínoch určených k rezervácii.
  2. Žiadateľ spoločne s prevádzkovým pracovníkom vyplní tlačivo Žiadosť o prenájom Športového areálu Bánov, ktoré podpíšu v kancelárii v budove obecnej telocvične na Mlynskej ulici č. 1. Žiadateľ svojím podpisom súčasne preberá hmotnú zodpovednosť. Prevádzkový pracovník absolvuje so žiadateľom obhliadku priestorov, informuje ho o podmienkach užívania a dohodnú sa na prípadných individuálnych požiadavkach.
  3. Prevádzkový pracovník v prípade potreby odovzdá kľúče, zapožičané vybavenie alebo inventár od poskytnutých priestorov žiadateľovi.
  4. Žiadateľ sa stáva nájomcom až po rezervácii termínu a podpísaní žiadosti.
  5. Po skončení prenájmu kontaktuje nájomca prevádzkového pracovníka, ktorý skontroluje a preberie prenajímané priestory, zapožičané vybavenie alebo inventár. Prevádzkový pracovník následne odovzdá nájomcovi podpísanú žiadosť, ktorá slúži ako podklad k vyúčtovaniu za prenajaté priestory, vybavenie alebo inventár.
  6. Po skončení nájmu a obdržaní žiadosti za prenájom priestorov je nájomca povinný doručiť žiadosť do pokladne Obecného úradu Bánov v čo najkratšom čase a uhradiť poplatok v hotovosti alebo na bankový účet obce.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo