Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rozhlasové relácie a reklama

Vybavuje: Mgr. Matúš Ohrádka
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, kancelária sa nachádza na 1. poschodí
Tel.: 035/6571 142
e-mail: referent@banov.sk

PDF dokument: Cenník rozhlasové relácie a reklama Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.59 kB

Vybavenie rozhlasovej relácie

 1. Žiadateľ oznámi referentovi záujem o rozhlasovú reláciu/relácie. 
 2. Žiadateľ je povinný oznámiť typ, obsah, počet vyhlásení a plný text rozhlasovej relácie alebo relácií primárne prostredníctvom emailu referent@banov.sk alebo telefónu 035/6571 142.
 3. Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok za rozhlasovú reláciu/relácie podľa platného cenníka v pokladni Obecného úradu Bánov alebo na účet obce v čo najkratšom čase.
 • Pri mimoriadnych udalostiach čas rozhlasového vysielania nie je presne určený. Vyhlasuje sa hneď po obdržaní mimoriadnej informácie alebo udalosti.
 • Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní rozhlasových relácií obecných spoločenských organizácií a kolektívov a pri smútočným oznamoch, tzv. parte.
 • V prípade oznamov politických strán a hnutí, ktoré majú reklamný charakter, musí byť oznam vo forme nahrávky doručený v elektronickej podobe a v digitálnom zvukovom formáte MP3.
 • V prípade relácií týkajúcich sa životného jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a z jednej piesne maximálnej dĺžky 5 minút. Pieseň je potrebné priniesť na CD, DVD, USB alebo na externých flash diskoch.
 • Rozhlasové relácie poskytujeme iba v slovenskom jazyku.

Poplatky za rozhlasové relácie

rozhlasová relácia = 5 €/za 1 hlásenie
komerčná rozhlasová relácia = 10 €/za 1 hlásenie 
rozhlasová relácia politických strán a hnutí = 50 €/za 1 hlásenie

Obecný rozhlas čas hlásenia

Pondelok

10:00

16:30

Utorok

10:00

16:30

Streda

10:00

16:30

Štvrtok

10:00

16:30

Piatok

10:00

16:30

Sobota bez hlásenia
Nedeľa bez hlásenia

Umiestnenie reklamných tlačovín

 • Umiestnenie reklamných tlačovín (plagáty, letáky, pozvánky atď.) do vestibulu obecného úradu pozostáva z vopred dohodnutého počtu a formátu tlačovín.

Poplatky za umiestnenie reklamných tlačovín

umiestnenie reklamných tlačovín do vestibulu = 5 €/jednorazovo

SMS oznamy obce Bánov

 • SMS oznam obce Bánov je jednorazovo a hromadne odoslaná textová správa všetkým aktuálne zaregistrovaným používateľom tejto služby, je obmedzená na 350 znakov
  a je bez diakritiky.
 • SMS oznamy obce Bánov poskytujeme iba v slovenskom jazyku.

Poplatky za SMS oznamy obce Bánov

odoslanie SMS oznamu = 10 €/1 oznam (textová správa)

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo