Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Služby SMO Bánov

Vybavuje: Mgr. Juraj Huslica
Adresa: Štúrova s.č. 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0904 442 446
e-mail: smo@banov.sk

Služby SMO Bánov

Ťahanie odpadu - fekálií: 8 000 litrov / poplatok 35 € (cenník platný od 01.01.2021)
Práca Avia plošina: 1 hod. / poplatok 25 €  + 1,50 €/km mimo obce
Nakládka kontajnera: 1x / poplatok 2 €   
Vykládka kontajnera: 1x / poplatok 2 €   
Prenájom kontajnera: 1 deň  / poplatok 6 €   
Odvoz traktorom: 1 km / poplatok 1,50 €        
Smetná nádoba plastová 120 l: 1 kus / poplatok 25 €  
Smetná nádoba plechová 110 l: 1 kus / poplatok 30 €  

Každý občan v prípade, že dodrží podmienky má nárok na bezplatné nadobudnutie a výmenu smetnej nádoby na tuhý komunálny odpad (smetná nádoba plastová 120 l a smetná nádoba plechová 110 l).V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce Bánov tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo