Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXX/20091104

-

U z n e s e n i e    č. XXX/20091104
z  XXX. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
4. novembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
S Ú H L A S Í:
 
-         s úverom na prefinancovanie projektu ZŠ s MŠ Bánov v Dexia banke na 15 rokov (s rozpisom na 20 rokov) vo výške 295 000,- € a s vystavením bankovej záruky
-         s navýšením úveru k IS k nájomným bytom vo výške 76 350,- €
-         s pridelením príspevku 1 000,- € Stolnotenisovému oddielu
Dátum vloženia: 11. 11. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 5. 2023 15:47