KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 2529
CELKOM: 1033817

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Uznesenia z OZ XXIII. 14.12.2016

Typ: ostatné
-

U z n e s e n i a

z XXIII. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

14. decembra 2016 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- Kontrolu uznesenia z XX. zasadnutia OZ konaného 19. októbra 2016, Kontrolu uznesenia z XXI. zasadnutia OZ konaného 27. októbra 2016 a Kontrolu uznesenia z XXII. zasadnutia OZ konaného 23. novembra 2016  v zasadačke Obecného úradu Bánov                                                        2/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                           starostka obce

- plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2016                                                                              3/20161214

                                                                                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                        starostka obce

 

- rozpočet na roky 2018, 2019                                                                                             7/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                            starostka obce

 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľad na roky 2018-2019                                                                                                                                                            8/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                  starostka obce

 

- žiadosť PaedDr. Mazúchovej a p. Záhoráka o vybudovanie cesty k pozemkom za MŠ na ul. Jozefa Hralu

                                                                                                                                             15/20161214

                                                                                                                                      PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                            starostka obce

 

S C H V A Ľ U J E :

-  navrhnutý programom zasadnutia OZ                                                                              1/20161214

 

                                                                                                                                   PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                      starostka obce

 

- VZN obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov                                                                             9/20161214

                                                                                                                                      PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                   starostka obce

 

- rozpočtové opatrenie č. 5 v rozpočte obce Bánov na rok 2016 podľa predloženého návrhu schváleného starostkou obce                                                                                                              4/20161214

                                                                                                                                      PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                    starostka obce

 

- rozpočtové opatrenie č. 6 v rozpočte obce Bánov na rok 2016 podľa predloženého návrhu schváleného starostkou obce                                                                                                              5/20161214

                                                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                      starostka obce

 

- rozpočet na rok 2017                                                                                                         6/20161214

                                                                                                                                        PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                  starostka obce

 

- plán práce OR a OZ na I. polrok 2017                                                                              10/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                               starostka obce

 

- plán práce hlavnej kontrolórky obce Bánov na I. polrok 2017                                          11/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                starostka obce

 

- plán práce komisie stavebnej a správy majetku, územného plánovania a životného prostredia pri OZ Bánov na rok 2017    a  plán práce Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ Bánov na rok 2017    

                                                                                                                                             12/20161214

                                                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                 starostka obce

 

- VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov v zmysle predloženého návrhu                                                                                    18/20161214

                                                                                                                                   PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                            starostka obce

 

N E S Ú H L A S Í :

- so znížením nájmu za reklamné plochy podľa predloženej žiadosti spoločnosti Arton, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina                                                                                           14/20161214

                                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                              starostka obce

 

- uzatvorením zmluvy o spolupráci a propagácii s Novocentrom Nové Zámky a. s.           16/20161214

                                                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                starostka obce

 

V Y H O V U J E:

- upozorneniu prokurátora                                                                                                     17/20161214

                                                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                                 starostka obce

U K L A D Á:

- predsedom komisií: finančnej, kultúrno-športovej, verejného poriadku predložiť plán práce na rok 2017 na zasadnutie OZ 15.2.2017                                                                                                     13/20161214

                                                                                                                                       PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                              starostka obce

 


Vytvorené: 21. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2016 00:00
Autor: Správce Webu