Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. VI/2011

-

U z n e s e n i a

z  VI. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

27. júla 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

 

 

 

S Ú H L A S Í :

 

 

 

 

  • S vykonaním zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Bánov v rokoch 2010 až 2014                                                                                                                                     č. 1/20110727

 

  • S vystavením zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky na projekt                               „Rekonštrukcia centrálnych častí obce Bánov“                                      č. 2/20110727

 

 

 

 

 

                 Mgr. Peter Rácek                                            PhDr. Helena Juríková

                     prednosta OcÚ                                                starostka obce

Dátum vloženia: 4. 8. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 8. 2011 0:00
Autor: Super Admin