Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Odmeňovací poriadok na odmeňovanie poslancov za účasť na riadnom zasadnutí OR a OZ

-

Odmeňovací poriadok

na odmeňovanie poslancov za účasť na riadnom zasadaní OR a OZ, členov komisií, zapisovateľky OZ a komisií , členov ZPOZ a zápis v pamätnej knihePoslanec obecnej rady                                         23€    
               
Poslanec OZ                                                        35€    
           
Predseda komisie pri OZ                                       23€    
           
Člen komisie                                                        11€    
           
Zapisovateľka komisie                                         12€    
       
Zapisovateľka OZ                                               30€        
    
Člen ZPOZ /deň                                                    9€        
       
Zápis v pamätnej knihe/jedna strana                1,50€    

Schválené na OZ č. XI/20111214 uznesením číslo 8/20111214.
S účinnosťou od 1.1.2012.
                                                                                                                              PhDr. Helena Juríková
                                                                                                                                    starostka obce

Dátum vloženia: 1. 2. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2012 0:00